Klik op de afbeelding om te vergroten.

De energietransitie in beeld gebracht

Deze website is bedoeld voor de bewoners en ondernemers van het Oostelijk Havengebied. En voor beleidsmakers of energie coöperaties van andere gebieden die geïnteresseerd zijn in onze concrete berekeningen op buurtniveau van de groei in zonnepanelen, CO2-vrije warmte en elektrische auto’s. Op deze site laten we zowel de verwachte elektriciteitsstromen zien op jaarbasis, en indien gewenst zelfs op uurbasis, als de kosten van een warmtenet op aquathermie. Dit alles met zoveel mogelijk transparantie. Wij geloven dat de energietransitie vooral vanuit lokaal initiatief moet komen: de bewoner, VvE, energie coöperatie of lokale overheid. Want zij zijn degenen die daadwerkelijk hart voor de buurt hebben en niet gedreven worden door commerciële belangen.

Wij hopen dat de informatie op deze website u inspireert en aanzet tot actie. Zo kunt u als huurder vragen naar de plannen van de verhuurder voor het verduurzamen van uw woning. Als eigenaar kunt u hetzelfde doen bij het bestuur van uw VvE. Energie coöperaties die voor hun buurt de mogelijkheden van duurzame warmte willen onderzoeken kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente. Wij helpen u graag, bent u bijvoorbeeld op zoek naar berekeningen voor uw VvE of buurt, neem contact op via info@resourcefully.nl.

De effecten van klimaatverandering zijn overduidelijk, urgent en dwingen ons tot actie. Nederland moet in 2050 CO2-vrij zijn, Amsterdam wil dat al in 2040 bereikt hebben. Er zijn gelukkig steeds meer duurzame alternatieven beschikbaar. Deze alternatieven worden ook steeds betaalbaarder en makkelijker te realiseren. Denk hierbij aan zonnepanelen, elektrische mobiliteit en duurzame warmte. De gemeenschappelijk deler van deze oplossingen zijn dat ze leiden tot een hoger elektriciteitsverbruik. Dit komt omdat we de traditionele energiedrager: benzine, diesel of gas – allen fossiele brandstoffen, vervangen door elektriciteit.

Deze website is ontwikkeld door de stichting Amsterdam Energy City Lab (AECL) en het bedrijf Resourcefully in opdracht van de Energiecommissie OHG. Het AECL richt zich op het ontwikkelen van milieuvriendelijke oplossingen binnen het Oostelijk Havengebied. Resourcefully is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in berekeningen die betrekking hebben op de stedelijke energietransitie.

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Van het gas af

Het Oostelijk Havengebied kent verschillende types verwarming. De afbeelding laat dat mooi zien. De rode buurten worden met gas verwarmt, het gele gebied ligt aan het warmtenet en het blauwe gebied wordt met warmte uit het IJ-water verwarmd.

De focus ligt nu op deze vier, met gas verwarmde gebieden, om een toekomstbestendige duurzame warmtevoorziening in heel het Oostelijk Havengebied te realiseren. Dit zijn: Het KNSM-eiland, de Architectenbuurt, de Oostelijke handelskade buurt en Entrepot-Noordwest.

Voor deze gebieden kan een warmtenet uitkomst bieden. In het kort is een warmtenet een netwerk van ondergrondse leidingen waar water van een bepaalde temperatuur doorheen stroomt. Dit water wordt op temperatuur gebracht door een warmtebron en wordt in uw woning bruikbaar gemaakt als alternatief op aardgas. Warmtenetten verschillen voornamelijk van elkaar door keuze in warmtebron en netwerktemperatuur.

Voor de vier gebieden in het Oostelijk Havengebied kan het oppervlaktewater van het IJ dienen als lokale, duurzame en toekomstbestendige warmtebron. In dit geval wordt er dan gesproken over aquathermie, oppervlaktewater is de bron van warmte voor het warmtenet. In de zomer haalt een warmtewisselaar warmte uit het IJ. Deze warmte wordt ondergronds opgeslagen, hiervoor zijn van nature geschikte grondlagen aanwezig. Zeer efficiënte warmtepompen kunnen de warmte vervolgens opwaarderen zodat deze op de juiste temperatuur is voor het verwarmen van uw gebouw en tapwater. Naast het opslaan van warmte in de zomer voor gebruik in de winter kan er in de winter ook koude worden opgeslagen om zomers uw gebouw te koelen.

Voor ieder gebied is een berekening gemaakt van de huidige energieconsumptie, ook zijn er voorspellingen voor de situatie in 2030 meegenomen. Hierbij wordt er nadrukkelijk gekeken naar de verwarmingsmogelijkheden. De gasverwarming van nu wordt vergeleken met de mogelijkheden om warmte uit het water te onttrekken. Gebouwen verwarmen met warmte uit water, heet aquathermie. Er is per buurt gekeken naar de energievraag, de mogelijkheden om zelf energie op te wekken en de relatie met andere energiegebruikers.

De impact van de energietransitie per buurt

Voor deze 4 buurten in het Oostelijk Havengebied is een uitgebreide analyse gedaan en advies gegeven ten aanzien van de warmtetransitie.

Entrepot / Noordwest

Ga naar de buurtrapportage

Oostelijke Handelskade

Ga naar de buurtrapportage

Veelgestelde vragen over aardgasvrij wonen

De weg naar een duurzaam Oostelijk Havengebied is complex, er zijn veel verschillende beslissingen die we de komende tijd gezamenlijk zullen moeten maken. Eén groot aspect hiervan is het aardgasvrij maken van de buurt. Een proces waarbij iedereen betrokken bij mag zijn, het gaat uiteindelijk over uw woning.

Om dit proces voor iedereen inzichtelijk te maken vindt u op deze pagina een korte infographic. Hierin is basiskennis opgenomen waardoor iedereen makkelijker mee kan praten over deze transitie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de belangrijkste keuzes die door de overheid en gemeente gemaakt zijn of inzichten in de technische mogelijkheden om het Oostelijk Havengebied te verwarmen zonder aardgas. Als u deze infographic aanklikt opent hij in een aparte pagina als PDF, deze kunt u downloaden of uitprinten om het rustig te bekijken.